Hradčany - deskové vady

 
Arch Hradčan tvoří 100 známkových polí (ZP). Každé má své číslo.
Některé známky se tiskly pomocí více tiskových desek (TD). Známku tedy označujeme čísly vychazící z ZP/TD. Příklad: 37 známka ze třetí tiskové desky se značí 37/III.
 
 

Nedokonalý způsob tisku, konkrétně knihtisk, způsobil, že prakticky na každém ZP se vyskytuje drobná desková vada (DV). Rozdíl mezi deskovou vadou a vadou tisku (například slitý tisk, světliny, .. apod.) je v tom, ze vada se objevuje na každé známce dané TD a ZP. Tudíž je jednoduché tyto DV katalogizovat. Průvodcem mi v nich byla publikace "Hradčany - deskové vady" od pana Jiřího Zahradníčka. Publikaci je možné získat na portále Aukro.

Dále skvělý a z mého pohledu nepřekonatelný zdroj informací k identifikaci ZP pro konkrétní exemplář Hradčan je Knihtisk.org.