Odkazy

 
Zdroje informací:
Diskusní fórum:
Internetové obchody a aukce:
Zahraniční stránky o ČSR známkách:
 
 
Filatelistické výměnné středisko:
Každou středu od 15:30 a každou neděli od 7:30 v Kulturním domě barikádníků, Saratovská 20, 100 00  Praha 10
 

 
Odborné filatelistické časopisy: