Závoj na 120h 6/2

 
Při rekonstrukci tiskových desek hodnoty 120h z emise Hradčany jsem si všiml výrazné vady na 6 známkovém poli z druhé tiskové desky - velké bílé skvrny ve výzdobě v pravém horním rohu.
 
 
V monografii československých známek č.1 je o této bílé skvrně krátká zmínka. 
 
Nejdříve jsem považoval za důležité vědět, kdy se vůbec 120h hodnota začala tisknout. Katalog samozřejmě datum udává, ale odcituji trošku netradiční definici - článek z Filatelistické revue 10-11/1934 o československých známkách (autor Jaroslav Lešetický):
 
"S tiskem známek 120 haléřových bylo počato v "Unii" 23. července 1919 na augsburském stroji č. 2059, formát VII z roku 1883. Ve formě o čtyřech deskách byly na jedné svislé polovici (na vytištěném archu vlevo) dvě desky známek 120 haléřových a na druhé (vpravo) dvě desky známek 5 haléřových IV. typu, všechny čtyři desky v poloze přímé a s dolejšími počítadly.
 
Touto formou bylo vytištěno (nehledíc k 5 h známkám) 200.000 listů po 100 známkách čistého materiálu (tedy bez odložených makulatur).
 
Po druhé byly tištěny 120 hal. známky 1. srpna 1919 taktéž společně s 5 hal. známkou IV. typu, ale sestava desek ve formě byla opačná: 120 hal. známky byly vpravo, 5 haléřové vlevo, což není třeba znázorňovati. I tu byly desky ve směru přímém a s počítadly. Tištěno bylo 7.600 listů o 100 známkách čistého materiálu. Bylo tudíž vytištěno celkem 207.600 listů, což činí 20,760.000 kusů známek.
 
Úřední pojmenování barvy 120 hal. známek podle vzorníku "Unie" jest: černá č. 809 firmy Kast-Ehinger ve Vídni. My filatelisté rozeznáváme ovšem původní barvu plně černou a pozdější černě šedou a výjimečně též světle šedou, která je cenově nejlepší.
 
Známky prvního náklady byly dány do provozu 28. července 1919, druhý náklad po 1. srpnu 1919 postupně a společně se známkami nákladu prvního, takže nelze uvésti přesná data."
 
.......
 
Známky 120 haléřové byly vzaty z oběhu 30. dubna 1921. Jsou to jedny z nejzdařileji tištěných známek s obrazem Hradčan, není na nich téměř žádných deskových nebo tiskových vad.
 
Otázkou tedy je, kdy se daná vada projevila. Během prvního nákladu nebo až behem druhého?
 
Prakticky to znamená získat známku z toho pole obsahující bílou skvrnu použitou v období mezi 28. červencem a 1. srpnem 1919.

Začal jsem tedy shanět informace příklady poštovního použití 120h 6/II (Tímto velmi děkuji kolegům, kteří byli velmi nápomocni a poskytli mi informace a skeny 6/II ze svých sbírek!). Bohužel, tmavé razítko na tmavé známce bývá velmi často špatně čitelné.

Zatím nejdřívější poštovní použití známky s touto vadou mam z října 1919.

Pokud bys, čtenáři, měl k dispozici poštovně použité známky 120h 6/II z období na přlomu července a srpna 1919, byl bych velmi vděčný za poskytnutí skenu! 

 

Pro ilustraci přkládám ještě vývoj této výrobní vady. Je znatelný směr rozšiřování skvrny:

 

 

 

Použitá literatura:
Lešetický – FILATELISTICKÁ REVUE 10-11/1934
 
Josef Matoušek
aktualizováno: 17.11.2015