Skvrna na 5h I 27/2

Zajímavý závoj, který Monografie nezmiňuje, naleznete na 60. známkovém poli druhé tiskové desky 100h hodnoty (Pofis č. 20).
Jedná se vlastně o kombinaci dvou závojů - jeden naleznete v hodnotovém štítku a druhý nad keřem. Vyskytují se známky bez závoje nebo jen s jedním či druhým. 
 
Na známkovém poli 60/2 se vyskytuje také monografická desková vada - porušený rám nad písmenem "P" v názvu "POŠTA".

Velmi známý závoj se vyskytuje na známce 5h světle zelená (Pofis č. 3), známkové pole 27/2. Mezi sběrateli se tento populární závoj nazývá "zepelín" a vyskytuje se poměrně často.

Jak jsem již psal v úvodu sekce "Závoje a skvrny", je tato výrobní vada způsobená uchycením cizího předmětu na tiskové desce v průběhu tisku. Zajímavostí vady na známkovém poli 27/2 je, že můžete vidět přesně počáteční stav, kdy je na desce cizí předmět a kdy se tisková barva na něho uchytí. Výsledný efekt po tisku je barevná (zelená) skvrna s bílým okrajem. Další fází je pak jen bílá skvrna, tzn. předmět se z tiskové desky uvolnil, ale pravděpodobně deska v daném míste zůstala mastná. Tisková barva na tohle místo nenanesla a vysledný efekt na papíře je bílá skvrna - závoj. Ten se postupem času, a jak tisk pokračoval, zmenšoval.

 

Vývoj vady si můžete prohlédnout zde:


Známkové pole 27/2 bez výrobní vadyNa tiskové desce je v tomto momentě cizí předmět.Cizí předmět z tiskové desky odpadl, ale dané místo není schopné udržet tiskovou barvuBílá skvrna se postupem času zmenšuje ...

 

Pro představu si můžete prohlednout detail vývoje této výrobní vady:

      

Josef Matoušek