Hradčany - Příčkové typy

Pátá kresba u známek Hradčan obsahuje u některých hodnot a některých známkových polích tzv. dlouhé příčky. Tato příčka se vyskytuje v levé části známky vedle druhé spirály zdola. Příčky se rozdělují na dva typy. Ip - vyskytuje se na drtivé většině známkových polí, a IIp - vzácnější, u které ještě evidujeme podtyp značený IIap.
Příčkové typy se vyskytují u hodnot  5h, 15h, 20h, 25h, 75h a 500h.
Níže jsou náhledy na jednotlivé známkové pole zmiňovaných hodnot s dlouhou příčkou.