Hradčany - Spirálové typy

U známek Hradčan z páté kresby se vyskytují dva typy spirál - otevřená (Is) a zavřená (IIs). Hodnoty 5h, 15h, 20h, 25h, 75h a 500h na některých vydaných tiskových deskách obsahují známkové pole jak se zavřenou tak otevřenou spirálou. Především na tiskových deskách 1 a 2 (u 5h ještě 3) se vyskytují převážně spirály zavřené (IIs). Proto známky se spirálou otevřenou (Is) jsou vzácnější.
Níže jsou náhledy na jednotlivé známkové pole zmiňovaných hodnot s otevřenou spirálou.
 
 
Pozn. Otevřená spirála se také vyskytuje na 49 a 96 známkovém poli 15h Hradčan z velmi vzácné sedmé tiskové desky. Náhledy bohužel nemám k dispozici.