Hradčany - Rámečkové typy

Na několika známkových polích páté kresby Hradčan můžeme nalézt tzv. rámečkový typ. Tento typ lze jednoduše rozpoznat - v pravé části známky vedle deváté spirály je rámeček viditelný v místě, kde se u vetšiny známkových polí páté kresby ztrácí nebo je znatelně přerušený.
Nepřerušený rámeček vznikl retuší tiskové desky a označujeme tento typ IIr. Přirozeně rámeček přerušený označujeme Ir.
 
Rámeček typu IIr se vyskytuje celkem jen na pěti známkových polích hodnot 10h, 75h a 500h.
 
Níže jsou náhledy na jednotlivé známkové pole zmiňovaných hodnot s rámečkem typu IIr.
 

Hradčany - Rámečkové typy - IIr